Struktura Mienia Komunalnego


STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO WŁASNOŚCI GMINY

Gmina Borów obejmuje obszar 9.866 ha, w tym mienie komunalne własności gminy Borów stanowi powierzchnię 274 ha.

Mienie komunalne obejmuje:


-

29,95 ha

gruntów rolnych przeznaczonych w planie przestrzennego

zagospodarowania na cele nierolnicze, w tym:

a) 3,30 ha

oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

b) 2,30 ha

wydzierżawiane na cele rolne do czasu trwałego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem,

c) 24,35 ha

inne, w tym tereny zasobów mieszkaniowych, nieużytki

-

198 ha

ulice, drogi,

-

8 ha

lasy ,

-

17 ha

place ,

-

1,20 ha

działki budowlane,

-

11

grunty rolne,

-

0,85 ha

cmentarze komunalne,

-

8 ha

grunty w użytkowaniu wieczystym ( 5 ha), użytkowaniu (1,16 ha)
W skład mienia wchodzą obiekty:

- budynek Urzędu Gminy,

- 2 szkoły podstawowe w trwałym zarządzie szkół,

- gimnazjum i Szkoła Podstawowa,

- zasoby mieszkaniowe - lokale mieszkaniowe w 2 budynkach mieszkalnych

- 3 ośrodki zdrowia.

- oczyszczalnia ścieków

- 3 ujęcia wody.

- 18 świetlic wiejskich

- 3 remizy strażackie

Informacja wytworzona przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 33 035
, w dniu:  13‑06‑2011 15:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 33 035
, w dniu:  13‑06‑2011 15:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑10‑2011 11:49:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie