Klauzele informacyjne RODO


Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Borów jest Wójt Gminy Borów, ul. Konstytucji 3 Maja 22 57-160 Borów.
2. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, mających zastosowanie w załatwianej sprawie.
4. Dane mogą być udostępnione organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych).

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określane jako „RODO”, „GDPR”, „ Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub „Rozporządzenie”. W związku z  powyższym informujemy, że zapisy dotyczące ochrony danych osobowych, wskazane na Karcie Informacyjnej, tracą moc w dniu 24.05.2018r. Jednocześnie z dniem 25.05.2018r. wprowadza się nową treść, o następującym brzmieniu:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że
1. Administratorem Danych jest Wójt Gminy Borów, z siedzibą Urząd Gminy Borów, 57-160 Borów, ul. Konstytucji3 Maja 22 telefon 71 39 33 221 .71 3933 022 strona internetowa: borow.pl, BIP: bip.gwborow.finn.pl e-mail: wojt@borow.ug.gov.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Tomaszem Draganem , dostępnym pod adresem e-mail: tomasz.dragan75@gmail.com Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne: (1) osobiście do Urząd Gminy borów ul. Konstytcji 3 Maja 22 pokój nr 16 (2) pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Borów ul. Konstytucji 3 Maja 22 57-160 Borów (3) z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie PeUP, ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c): przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne / teleinformatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np.: Banki, Poczta Polska, firmy kurierskie, Radcy Prawni czy Adwokaci itp.)
6. Administrator Danych nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
7. Administrator Danych nie posiada Przedstawiciela.
8. Administrator Danych nie stosuje profilowania.
9. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do:
a) żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
152KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 33 035
, w dniu:  28‑05‑2018 13:04:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 33 035
, w dniu:  28‑05‑2018 13:04:31
Data ostatniej aktualizacji:
06‑09‑2023 09:52:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie