Informacja o stanie mienia komunalnego


RUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO WŁASNOŚCI Gminy
Gmina Borów obejmuje obszar 9.866 ha, w tym mienie komunalne własności gminy Borów stanowi powierzchnię 260 ha.


Mienie komunalne obejmuje:
28,67 ha

gruntów rolnych przeznaczonych w planie przestrzennego

zagospodarowania na cele nierolnicze, w tym:

a) 3,30 ha

oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym

pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

b) 2,30 ha

wydzierżawiane na cele rolne do czasu trwałego

zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem,

c) 23,17 ha

inne, w tym tereny zasobów mieszkaniowych, nieużytki

197 ha

ulice, drogi,

8 ha

lasy ,

17 ha

place ,

1,20 ha

działki budowlane,

-

ogrody działkowe,

0,85 ha

cmentarze komunalne,

7,28 ha

grunty w użytkowaniu wieczystym ( 5 ha), użytkowaniu (1,16 ha),

trwałym za zarządzie (1,12 ha).


W skład mienia wchodzą obiekty:

- budynek Urzędu Gminy

- 1 przedszkole ,

- 2 szkoły podstawowe w trwałym zarządzie szkół,

- gimnazjum i Szkoła Podstawowa,

- zasoby mieszkaniowe 8 budynków mieszkalnych .

- oczyszczalnia ścieków i wysypisko śmieci ,

- 3 ujęcia wody.

- 18 świetlic wiejskich

- 3 remizy strażackie

Informacja wytworzona przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 33 035
, w dniu:  13‑06‑2011 15:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 33 035
, w dniu:  13‑06‑2011 15:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2011 15:14:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie