Ewidencje inneDodatków mieszkaniowych

ewidencję prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie

Pracowników Urzędu
ewidencję prowadzi Sekretarz Gminy

Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
ewidencję prowadzi Sekretarz Gminy


Skarg i wniosków

ewidencję prowadzi Sekretarz Gminy

Umów o dzieło
ewidencję prowadzi Sekretarz Gminy

Umów - zleceń
ewidencję prowadzi Sekretarz Gminy

Wydanych zaświadczeń
- o dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- o nie zaleganiu w podatkach
- o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych
- o wartości otrzymanych bonów paliwowych
ewidencję w/w spraw prowadzi Referat Finansowo - Budżetowy Urzędu Gminy Borów

Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy
ewidencję prowadzi Stanowisko ds. obrotu nieruchomościami

Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy
ewidencję prowadzi Stanowisko ds. obrotu nieruchomościami

Zbiorników bezodpływowych
ewidencję prowadzi Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Przydomowych oczyszczalni ścieków
ewidencję prowadzi Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Informacja wytworzona przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 33 035
, w dniu:  26‑05‑2011 15:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 33 035
, w dniu:  26‑05‑2011 15:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2011 14:54:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie