Zadania Gminy


- zagospodarowanie przestrzenne

- gospodarka nieruchomościami

- ochrona środowiska i przyrody

- gospodarka wodna

- gminne drogi, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego

- zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków,
usuwanie nieczystości stałych

- utrzymanie czystości i porządku w gminie

- zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz

- ochrona zdrowia

- pomoc społeczna

- budownictwo mieszkaniowe

- edukacja publiczna (przedszkola, szkoły, gimnazjum)

- działalność kulturalna

- sport i turystyka

- targowiska

- zieleń i zadrzewianie

- cmentarze komunalne

- porządek publiczny i bezpieczeństwo przeciwpożarowe

- utrzymanie obiektów użyteczności publicznej

- polityka prorodzinna w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej

- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej

- promocja gminy

- współpraca z organami pozarządowymi

- współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

Informacja wytworzona przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 33 035
, w dniu:  13‑06‑2011 14:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 33 035
, w dniu:  13‑06‑2011 14:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2011 14:53:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie