Komisja Rewizyjna


Komisja Rewizyjna Rady Gminy Borów

Zadania Komisji
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Wójta, jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym
2. Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:
- przestrzeganie prawa,
- przestrzeganie Statutu Gminy, statutów sołectw i gminnych jednostek organizacyjnych,
- gospodarka finansowa gminy, w tym realizacja budżetu gminy,
- gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych,
- realizacja uchwał Rady Gminy.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
4. Wniosek Komisji w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
 
Imię:
Justyna Monika
Nazwisko:
Olanin
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Barbara
Nazwisko:
Chrzan
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Ewa Agnieszka
Nazwisko:
Darecka
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Wiesław
Nazwisko:
Lechowski
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Adam Grzegorz Szczepankiewicz
Zastępca Przewodniczącego
Imię:
Adam Grzegorz
Nazwisko:
Szczepankiewicz
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Waldemar
Nazwisko:
Nowicki
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Maciej Bagiński
Przewodniczący
Imię:
Maciej
Nazwisko:
Bagiński
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Maciej
Nazwisko:
Bagiński
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Adam Grzegorz Szczepankiewicz
Imię:
Adam Grzegorz
Nazwisko:
Szczepankiewicz
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Wiesław
Nazwisko:
Lechowski
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Barbara
Nazwisko:
Chrzan
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Justyna Monika
Nazwisko:
Olanin
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Waldemar
Nazwisko:
Nowicki
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Ewa Agnieszka
Nazwisko:
Darecka
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 33 035
, w dniu:  13‑06‑2011 14:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 33 035
, w dniu:  13‑06‑2011 14:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑09‑2015 13:15:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie